Oshkosh Corp (OSK)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 227 600 6 516 500 5 736 500 6 864 600 6 349 800
Zapasy w tys. USD 1 865 600 1 267 400 1 505 400 1 249 200 1 227 700
Rotacja zapasów 3,87 5,14 3,81 5,50 5,17

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $7 227 600K ÷ $1 865 600K
= 3,87


Analiza porównawcza

2022