Oshkosh Corp (OSK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
2020/Q3
(30 cze 2020)
2020/Q2
(31 mar 2020)
2020/Q1
(31 gru 2019)
2019/Q4
(30 wrz 2019)
2019/Q3
(30 cze 2019)
Zysk (strata) netto 59 300 26 900 -2 100 89 700 213 900 99 600 69 500 100 000 80 200 68 600 75 700 150 000 191 900
Amortyzacja 26 900 26 900 26 400 26 400 29 300 21 700 26 600 30 800 22 800 22 600 28 000 115 200 0
Zmiana stanu należności 1 873 300 1 999 800 1 756 900 1 716 500 1 801 500 1 337 500 1 230 600 1 341 200 1 314 300 1 379 900 1 455 600 1 631 800 1 765 000
Zmiana stanu zapasów 1 669 700 1 584 300 1 527 900 1 267 400 1 273 200 1 397 200 1 502 800 1 505 400 1 714 400 1 655 900 1 430 700 1 249 200 1 361 400
Zmiana stanu gotówki 474 800 397 400 944 500 1 375 800 1 166 300 1 093 200 898 600 582 900 331 600 403 900 264 000 448 400 152 200
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 161 200 -351 800 328 900 404 800 121 900 326 800 368 100 290 900 -28 400 214 700 -149 900 568 300 0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -50 900 -86 900 -28 000 -46 600 -25 800 -18 900 -23 500 -57 000 -15 700 -16 300 -41 200 -174 200 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -51 700 -99 100 -40 100 -68 600 -31 400 -122 300 -23 300 -19 100 -21 400 -23 900 -13 200 -153 000 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -26 400 -87 500 -337 900 -123 100 -19 300 -5 700 -32 300 -20 400 -45 800 -25 500 -23 800 -421 600 0