Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(3 paź 2021)
Rotacja zapasów 4,74 4,56 4,76 4,71 4,58 4,40 4,74 4,83
Rotacja należności 5,11 5,11 5,26 4,87 4,71 4,85 5,05 4,73
Rotacja zobowiązań 8,23 7,48 8,57 7,72 7,10 6,72 7,20 7,34
Rotacja kapitału pracującego 3,53 3,58 3,74 3,61 3,37 3,03 3,05 2,99

Średnia liczba dni

2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(3 paź 2021)
Cykl zapasów dni 76,96 80,00 76,67 77,56 79,64 82,97 76,97 75,63
Cykl należności dni 71,37 71,41 69,38 75,02 77,44 75,30 72,24 77,18
Cykl zobowiązań dni 44,33 48,79 42,60 47,29 51,38 54,34 50,70 49,73

Długoterminowe

2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(3 paź 2021)
Rotacja aktywów trwałych 2,04 2,04 2,02 2,02 1,92 1,84 1,77 1,72
Rotacja aktywów razem 0,63 0,62 0,62 0,62 0,60 0,56 0,55 0,54