Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(1 paź 2023)
2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 662 800 1 673 400 1 682 300 1 688 500 1 660 500 1 621 600 1 557 900 1 468 400
Zapasy w tys. USD 325 400 337 500 354 700 370 100 348 800 344 600 339 900 333 800
Rotacja zapasów 5,11 4,96 4,74 4,56 4,76 4,71 4,58 4,40

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 662 800K ÷ $325 400K
= 5,11


Analiza porównawcza

2023/Q4