Minerals Technologies, Inc. (MTX)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 84 100 122 200 164 400 112 400 132 700
Kapitał własny w tys. USD 1 652 000 1 579 500 1 539 300 1 460 800 1 402 700
ROE 5,09% 7,74% 10,68% 7,69% 9,46%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $84 100K ÷ $1 652 000K
= 5,09%


Analiza porównawcza

2023