Minerals Technologies, Inc. (MTX)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 164 400 112 400 132 700 169 000 195 100
Kapitał własny w tys. USD 1 539 300 1 460 800 1 402 700 1 353 500 1 251 700
ROE 10,68% 7,69% 9,46% 12,49% 15,59%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $164 400K ÷ $1 539 300K
= 10,68%


Analiza porównawcza

2021