Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 125 500 1 858 300 1 594 800 1 791 000 1 807 600
Working capital w tys. USD 567 900 608 700 737 800 520 700 494 400
Rotacja kapitału pracującego 3,74 3,05 2,16 3,44 3,66

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 125 500K ÷ $567 900K
= 3,74


Analiza porównawcza

2022