Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 125 500 1 858 300 1 594 800 1 791 000 1 807 600
Aktywa razem w tys. USD 3 401 600 3 374 200 3 209 400 3 112 600 3 087 100
Rotacja aktywów razem 0,62 0,55 0,50 0,58 0,59

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 125 500K ÷ $3 401 600K
= 0,62


Analiza porównawcza

2022