Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 125 500 1 858 300 1 594 800 1 791 000 1 807 600
Property, plant and equipment w tys. USD 1 050 400 1 049 100 1 039 600 1 052 800 1 102 900
Rotacja aktywów trwałych 2,02 1,77 1,53 1,70 1,64

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 125 500K ÷ $1 050 400K
= 2,02


Analiza porównawcza

2022