Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 858 300 1 594 800 1 791 000 1 807 600 1 675 700
Property, plant and equipment w tys. USD 1 049 100 1 039 600 1 052 800 1 102 900 1 061 300
Rotacja aktywów trwałych 1,77 1,53 1,70 1,64 1,58

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 858 300K ÷ $1 049 100K
= 1,77


Analiza porównawcza

2021