Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 252 800 304 400 371 800 243 200 212 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 64 900 58 600 44 600 46 500 37 200
Należności w tys. USD 404 000 367 800 369 000 376 200 387 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 502 600 419 800 295 800 398 500 381 900
Wskaźnik płynności szybkiej 1,44 1,74 2,66 1,67 1,67

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($252 800K + $64 900K + $404 000K) ÷ $502 600K
= 1,44


Analiza porównawcza

2022