Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(2 lip 2023)
2023/Q1
(2 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(2 paź 2022)
2022/Q2
(3 lip 2022)
2022/Q1
(3 kwi 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(3 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 255 400 255 900 252 800 226 400 236 700 293 100 304 400 311 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 49 900 67 800 64 900 71 900 61 000 66 300 58 600 53 000
Należności w tys. USD 419 800 421 100 404 000 430 600 429 900 397 100 367 800 383 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 472 200 513 000 502 600 493 500 465 900 455 100 419 800 423 300
Wskaźnik płynności szybkiej 1,54 1,45 1,44 1,48 1,56 1,66 1,74 1,77

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($255 400K + $49 900K + $419 800K) ÷ $472 200K
= 1,54


Analiza porównawcza

2023/Q2