Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 446 500 405 400 440 600 461 400 467 200
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 858 300 1 594 800 1 791 000 1 807 600 1 675 700
Marża zysku ze sprzedaży brutto 24,03% 25,42% 24,60% 25,53% 27,88%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $446 500K ÷ $1 858 300K
= 24,03%


Analiza porównawcza

2021