Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 070 500 1 028 500 1 033 600 919 200 876 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 502 600 419 800 295 800 398 500 381 900
Wskaźnik płynności bieżącej 2,13 2,45 3,49 2,31 2,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 070 500K ÷ $502 600K
= 2,13


Analiza porównawcza

2022