Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 660 500 1 411 800 1 189 400 1 350 400 1 346 200
Zobowiązania handlowe w tys. USD 193 800 196 100 148 300 163 400 169 100
Rotacja zobowiązań 8,57 7,20 8,02 8,26 7,96

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 660 500K ÷ $193 800K
= 8,57


Analiza porównawcza

2022