Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 125 500 1 858 300 1 594 800 1 791 000 1 807 600
Należności w tys. USD 404 000 367 800 369 000 376 200 387 300
Rotacja należności 5,26 5,05 4,32 4,76 4,67

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 125 500K ÷ $404 000K
= 5,26


Analiza porównawcza

2022