Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 660 500 1 411 800 1 189 400 1 350 400 1 346 200
Zapasy w tys. USD 348 800 297 700 248 200 253 300 239 200
Rotacja zapasów 4,76 4,74 4,79 5,33 5,63

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 660 500K ÷ $348 800K
= 4,76


Analiza porównawcza

2022