Minerals Technologies, Inc. (MTX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 936 200 933 200 824 300 907 800 959 800
Kapitał własny w tys. USD 1 539 300 1 460 800 1 402 700 1 353 500 1 251 700
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,61 0,64 0,59 0,67 0,77

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $936 200K ÷ $1 539 300K
= 0,61


Analiza porównawcza

2021