Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(1 sty 2022)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
2020/Q4
(2 sty 2021)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 148 685 132 159 136 461 140 760 145 057 149 352 153 644 157 934
Aktywa razem w tys. USD 758 945 737 128 720 926 726 494 704 839 693 552 687 584 680 067
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,20 0,18 0,19 0,19 0,21 0,22 0,22 0,23

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $148 685K ÷ $758 945K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022/Q3