Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

ROA

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 259 061 178 882 95 922 47 392 43 493
Aktywa razem w tys. USD 840 894 798 713 726 494 680 067 612 016
ROA 30,81% 22,40% 13,20% 6,97% 7,11%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $259 061K ÷ $840 894K
= 30,81%


Analiza porównawcza

2023