Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 178 882 95 922 47 392 43 493 -26 322
Aktywa razem w tys. USD 798 713 726 494 680 067 612 016 623 687
ROA 22,40% 13,20% 6,97% 7,11% -4,22%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $178 882K ÷ $798 713K
= 22,40%


Analiza porównawcza

2022