Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 128 752 140 760 157 934 125 072 251 357
Aktywa razem w tys. USD 798 713 726 494 680 067 612 016 623 687
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,16 0,19 0,23 0,20 0,40

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $128 752K ÷ $798 713K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022