Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 128 752 140 760 157 934 125 072
Aktywa razem w tys. USD 840 894 798 713 726 494 680 067 612 016
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,16 0,19 0,23 0,20

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $840 894K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023