Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 737 154 660 356 515 327 408 120 404 093
Property, plant and equipment w tys. USD 49 546 47 614 38 094 39 666 39 230
Rotacja aktywów trwałych 14,88 13,87 13,53 10,29 10,30

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $737 154K ÷ $49 546K
= 14,88


Analiza porównawcza

2023