Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 660 356 515 327 408 120 404 093 398 799
Property, plant and equipment w tys. USD 47 614 38 094 39 666 39 230 34 883
Rotacja aktywów trwałych 13,87 13,53 10,29 10,30 11,43

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $660 356K ÷ $47 614K
= 13,87


Analiza porównawcza

2022