Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 128 752 140 760 157 934 125 072
Kapitał własny w tys. USD 692 020 487 163 411 633 384 427 327 659
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,00 0,26 0,34 0,41 0,38

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $0K ÷ $692 020K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023