Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 193 652 162 814 165 671 179 360 169 382
Zapasy w tys. USD 67 594 64 599 54 980 67 096 79 903
Rotacja zapasów 2,86 2,52 3,01 2,67 2,12

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $193 652K ÷ $67 594K
= 2,86


Analiza porównawcza

2021