Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 208 306 193 652 162 814 165 671 179 360
Zapasy w tys. USD 110 375 67 594 64 599 54 980 67 096
Rotacja zapasów 1,89 2,86 2,52 3,01 2,67

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $208 306K ÷ $110 375K
= 1,89


Analiza porównawcza

2022