Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 515 327 408 120 404 093 398 799 385 961
Working capital w tys. USD 195 170 254 112 162 611 215 005 179 724
Rotacja kapitału pracującego 2,64 1,61 2,49 1,85 2,15

2021 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $515 327K ÷ $195 170K
= 2,64


Analiza porównawcza

2021