Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 379 167 301 351 333 843 262 430 284 423
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 127 373 106 181 79 731 99 819 69 418
Wskaźnik płynności bieżącej 2,98 2,84 4,19 2,63 4,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $379 167K ÷ $127 373K
= 2,98


Analiza porównawcza

2022