Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 208 306 193 652 162 814 165 671 179 360
Zobowiązania handlowe w tys. USD 42 036 34 597 27 530 44 350 31 880
Rotacja zobowiązań 4,96 5,60 5,91 3,74 5,63

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $208 306K ÷ $42 036K
= 4,96


Analiza porównawcza

2022