Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 660 356 515 327 408 120 404 093 398 799
Aktywa razem w tys. USD 798 713 726 494 680 067 612 016 623 687
Rotacja aktywów razem 0,83 0,71 0,60 0,66 0,64

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $660 356K ÷ $798 713K
= 0,83


Analiza porównawcza

2022