Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Cykl zapasów dni 193,40 127,40 144,82 121,13 136,54
Cykl należności dni 51,97 56,56 57,76 58,64 55,73
Cykl zobowiązań dni 73,66 65,21 61,72 97,71 64,88
Cykl konwersji gotówki dni 171,71 118,76 140,86 82,06 127,39

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 193,40 + 51,97 – 73,66
= 171,71


Analiza porównawcza

2022