Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 128 752 140 760 157 934 125 072 251 357
Kapitał własny w tys. USD 487 163 411 633 384 427 327 659 258 457
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,21 0,25 0,29 0,28 0,49

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $128 752K ÷ ($128 752K + $487 163K)
= 0,21


Analiza porównawcza

2022