Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Rotacja zapasów 2,86 2,52 3,01 2,67 2,12
Rotacja należności 6,45 6,32 6,22 6,55 7,00
Rotacja zobowiązań 5,60 5,91 3,74 5,63 4,79
Rotacja kapitału pracującego 2,64 1,61 2,49 1,85 2,15

Średnia liczba dni

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Cykl zapasów dni 127,40 144,82 121,13 136,54 172,18
Cykl należności dni 56,56 57,76 58,64 55,73 52,11
Cykl zobowiązań dni 65,21 61,72 97,71 64,88 76,18

Długoterminowe

2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Rotacja aktywów trwałych 13,53 10,29 10,30 11,43 9,55
Rotacja aktywów razem 0,71 0,60 0,66 0,64 0,61