Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja zapasów 2,25 1,89 2,86 2,52 3,01
Rotacja należności 7,06 7,02 6,45 6,32 6,22
Rotacja zobowiązań 6,45 4,96 5,60 5,91 3,74
Rotacja kapitału pracującego 2,72 2,62 2,64 1,61 2,49

Średnia liczba dni

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Cykl zapasów dni 162,13 193,40 127,40 144,82 121,13
Cykl należności dni 51,68 51,97 56,56 57,76 58,64
Cykl zobowiązań dni 56,58 73,66 65,21 61,72 97,71

Długoterminowe

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 14,88 13,87 13,53 10,29 10,30
Rotacja aktywów razem 0,88 0,83 0,71 0,60 0,66