Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 214 178 190 429 102 927 56 303 63 705
Aktywa razem w tys. USD 840 894 798 713 726 494 680 067 612 016
Operacyjny ROA 25,47% 23,84% 14,17% 8,28% 10,41%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $214 178K ÷ $840 894K
= 25,47%


Analiza porównawcza

2023