Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(1 sty 2022)
2020
(2 sty 2021)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 190 429 102 927 56 303 63 705 28 246
Aktywa razem w tys. USD 798 713 726 494 680 067 612 016 623 687
Operacyjny ROA 23,84% 14,17% 8,28% 10,41% 4,53%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $190 429K ÷ $798 713K
= 23,84%


Analiza porównawcza

2022