Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

ROE

Obliczenia

2023/Q4
(30 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(1 lip 2023)
2023/Q1
(1 kwi 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 259 061 212 268 204 839 198 727 178 882 155 501 135 881 113 187
Kapitał własny w tys. USD 692 020 626 170 574 761 514 974 487 163 441 731 435 921 421 555
ROE 37,44% 33,90% 35,64% 38,59% 36,72% 35,20% 31,17% 26,85%

2023/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $259 061K ÷ $692 020K
= 37,44%


Analiza porównawcza

2023/Q4