Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(1 paź 2022)
2022/Q2
(2 lip 2022)
2022/Q1
(2 kwi 2022)
2021/Q4
(1 sty 2022)
2021/Q3
(2 paź 2021)
2021/Q2
(3 lip 2021)
2021/Q1
(3 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 145 722 118 766 117 882 122 989 131 570 181 452 187 734 185 268
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 29 052 27 132 25 720 21 368 22 328 24 596 21 932 21 066
Należności w tys. USD 94 018 100 446 93 380 83 055 79 859 79 606 71 219 71 090
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 127 373 110 278 106 408 99 063 106 181 103 369 88 572 80 679
Wskaźnik płynności szybkiej 2,11 2,23 2,23 2,30 2,20 2,76 3,17 3,44

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($145 722K + $29 052K + $94 018K) ÷ $127 373K
= 2,11


Analiza porównawcza

2022/Q4