Knowles Corp (KN)

ROE

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD -183 000 -196 900 -453 400 -430 100 -129 500 -104 500 156 000 150 400
Kapitał własny w tys. USD 993 300 986 500 987 400 993 900 1 180 200 1 203 600 1 474 100 1 459 500
ROE -18,42% -19,96% -45,92% -43,27% -10,97% -8,68% 10,58% 10,30%

2023/Q3 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $-183 000K ÷ $993 300K
= -18,42%


Analiza porównawcza

2023/Q3