Knowles Corp (KN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 456 200 508 600 490 800 525 100 503 900
Zapasy w tys. USD 169 500 153 100 130 100 141 800 140 100
Rotacja zapasów 2,69 3,32 3,77 3,70 3,60

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $456 200K ÷ $169 500K
= 2,69


Analiza porównawcza

2022