Knowles Corp (KN)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk brutto w tys. USD 45 000 -418 200 104 600 11 300 66 300
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 707 600 764 700 868 100 764 300 854 800
Marża zysku brutto 6,36% -54,69% 12,05% 1,48% 7,76%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $45 000K ÷ $707 600K
= 6,36%


Analiza porównawcza

2023