Knowles Corp (KN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 87 300 48 200 68 900 147 800 78 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 800 10 000 11 700 10 300 8 600
Należności w tys. USD 135 300 134 700 146 600 131 400 159 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 164 600 99 100 166 200 297 300 151 500
Wskaźnik płynności szybkiej 1,41 1,95 1,37 0,97 1,63

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($87 300K + $9 800K + $135 300K) ÷ $164 600K
= 1,41


Analiza porównawcza

2023