Knowles Corp (KN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 137 800 147 800 78 400 73 500 111 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 400 10 300 8 600 11 100 19 900
Należności w tys. USD 293 200 131 400 159 600 140 300 137 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 332 400 297 300 151 500 141 800 151 600
Wskaźnik płynności szybkiej 1,37 0,97 1,63 1,59 1,78

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($137 800K + $23 400K + $293 200K) ÷ $332 400K
= 1,37


Analiza porównawcza

2021