Knowles Corp (KN)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 456 200 508 600 490 800 525 100 503 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 41 400 90 900 70 300 87 700 77 200
Rotacja zobowiązań 11,02 5,60 6,98 5,99 6,53

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $456 200K ÷ $41 400K
= 11,02


Analiza porównawcza

2022