Knowles Corp (KN)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 707 600 764 700 868 100 764 300 854 800
Working capital w tys. USD 264 200 263 300 214 100 122 300 236 900
Rotacja kapitału pracującego 2,68 2,90 4,05 6,25 3,61

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $707 600K ÷ $264 200K
= 2,68


Analiza porównawcza

2023