Knowles Corp (KN)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 760 600 419 600 388 400 365 000 394 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 332 400 297 300 151 500 141 800 151 600
Wskaźnik płynności bieżącej 2,29 1,41 2,56 2,57 2,60

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $760 600K ÷ $332 400K
= 2,29


Analiza porównawcza

2021