Knowles Corp (KN)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 300 800 6 600 49 100 67 700 68 300
Kapitał własny w tys. USD 2 919 000 1 303 500 1 288 500 1 211 600 1 132 100
ROE 10,30% 0,51% 3,81% 5,59% 6,03%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $300 800K ÷ $2 919 000K
= 10,30%


Analiza porównawcza

2021