Knowles Corp (KN)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD -430 100 150 400 6 600 49 100 67 700
Kapitał własny w tys. USD 993 900 1 459 500 1 303 500 1 288 500 1 211 600
ROE -43,27% 10,30% 0,51% 3,81% 5,59%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $-430 100K ÷ $993 900K
= -43,27%


Analiza porównawcza

2022