Knowles Corp (KN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 707 600 764 700 868 100 764 300 854 800
Aktywa razem w tys. USD 1 462 800 1 183 900 1 731 600 1 654 900 1 654 600
Rotacja aktywów razem 0,48 0,65 0,50 0,46 0,52

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $707 600K ÷ $1 462 800K
= 0,48


Analiza porównawcza

2023