Knowles Corp (KN)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 764 700 1 736 200 764 300 854 800 826 900
Aktywa razem w tys. USD 1 183 900 3 463 200 1 654 900 1 654 600 1 547 900
Rotacja aktywów razem 0,65 0,50 0,46 0,52 0,53

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $764 700K ÷ $1 183 900K
= 0,65


Analiza porównawcza

2022