Knowles Corp (KN)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 240 600 49 100 87 200 79 900 72 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 147 200 5 500 163 700 168 200 204 900
Kapitał własny w tys. USD 2 919 000 1 303 500 1 288 500 1 211 600 1 132 100
Zwrot z kapitału całkowitego 7,85% 3,75% 6,00% 5,79% 5,39%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $240 600K ÷ ($147 200K + $2 919 000K)
= 7,85%


Analiza porównawcza

2021