Knowles Corp (KN)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 300 800 6 600 49 100 67 700 68 300
Aktywa razem w tys. USD 3 463 200 1 654 900 1 654 600 1 547 900 1 549 800
ROA 8,69% 0,40% 2,97% 4,37% 4,41%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $300 800K ÷ $3 463 200K
= 8,69%


Analiza porównawcza

2021