Knowles Corp (KN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 43 300 97 900 120 300 49 100 87 200
Aktywa razem w tys. USD 1 462 800 1 183 900 1 731 600 1 654 900 1 654 600
Operacyjny ROA 2,96% 8,27% 6,95% 2,97% 5,27%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $43 300K ÷ $1 462 800K
= 2,96%


Analiza porównawcza

2023