Knowles Corp (KN)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 240 600 49 100 87 200 79 900 72 000
Aktywa razem w tys. USD 3 463 200 1 654 900 1 654 600 1 547 900 1 549 800
Operacyjny ROA 6,95% 2,97% 5,27% 5,16% 4,65%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $240 600K ÷ $3 463 200K
= 6,95%


Analiza porównawcza

2021