Knowles Corp (KN)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 41,41% 35,78% 38,57% 39,06% 39,20%
Marża zysku operacyjnego 13,86% 6,42% 10,20% 9,66% 9,67%
Marża zysku brutto 12,05% 1,48% 7,76% 7,39% 2,61%
Marża zysku netto 17,33% 0,86% 5,74% 8,19% 9,18%

Zwrot z inwestycji

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Operacyjny ROA 6,95% 2,97% 5,27% 5,16% 4,65%
ROA 8,69% 0,40% 2,97% 4,37% 4,41%
Zwrot z kapitału całkowitego 7,85% 3,75% 6,00% 5,79% 5,39%
ROE 10,30% 0,51% 3,81% 5,59% 6,03%