Knowles Corp (KN)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 456 200 605 300 631 300 637 100 1 017 200 526 400 520 900 508 300
Zapasy w tys. USD 169 500 194 600 188 800 177 000 306 200 155 700 162 400 142 300
Rotacja zapasów 2,69 3,11 3,34 3,60 3,32 3,38 3,21 3,57

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $456 200K ÷ $169 500K
= 2,69


Analiza porównawcza

2022/Q4