Knowles Corp (KN)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 41 500 47 700 50 700 137 800 140 000 94 200 181 600 147 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 12 400 14 400 13 100 23 400 9 900 11 600 12 000 10 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 131 300 149 100 143 000 332 400 313 500 301 800 302 200 297 300
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,41 0,42 0,45 0,48 0,48 0,35 0,64 0,53

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($41 500K + $12 400K) ÷ $131 300K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022/Q3