Knowles Corp (KN)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 707 600 689 500 692 600 707 600 764 700 801 900 856 700 868 500
Property, plant and equipment w tys. USD 175 400 144 600 149 900 158 500 161 800 164 400 182 200 191 700
Rotacja aktywów trwałych 4,03 4,77 4,62 4,46 4,73 4,88 4,70 4,53

2023/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $707 600K ÷ $175 400K
= 4,03


Analiza porównawcza

2023/Q4