Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 302 049 254 771 232 787 196 013 202 007 215 413 208 500 203 997
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 159 882 160 768 151 349 135 646 118 441 122 948 113 409 114 021
Należności w tys. USD 303 821 318 104 318 809 305 275 280 435 266 669 259 657 303 250
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 537 236 555 924 559 920 536 555 498 572 502 117 461 190 501 568
Wskaźnik płynności szybkiej 1,43 1,32 1,26 1,19 1,21 1,20 1,26 1,24

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($302 049K + $159 882K + $303 821K) ÷ $537 236K
= 1,43


Analiza porównawcza

2023/Q4