Itron Inc. (ITRI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 202 007 215 413 208 500 203 997 162 579 188 691 207 131 574 592
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 118 441 122 948 113 409 114 021 123 092 117 270 120 351 150 271
Należności w tys. USD 280 435 266 669 259 657 303 250 298 459 320 994 336 071 365 826
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 498 572 502 117 461 190 501 568 501 344 495 754 514 365 909 562
Wskaźnik płynności szybkiej 1,21 1,20 1,26 1,24 1,17 1,26 1,29 1,20

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($202 007K + $118 441K + $280 435K) ÷ $498 572K
= 1,21


Analiza porównawcza

2022/Q4