Itron Inc. (ITRI)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 273 380 1 408 400 1 571 180 1 750 150 1 645 800
Zapasy w tys. USD 228 701 165 799 182 377 227 896 220 674
Rotacja zapasów 5,57 8,49 8,62 7,68 7,46

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 273 380K ÷ $228 701K
= 5,57


Analiza porównawcza

2022